INFO - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści


Parafia Rzymskokatolicka
 
pw. św. Wojciecha
 w Górze Puławskiej

ul. Kościelna 16
24-100 Góra Puławska

Województwo: lubelskie
Diecezja: radomska

Telefon stacjonarny: 81 880 56 66
komórkowy: 797 003 898

E-mail: gora.pulawska@wp.pl

Proboszcz Parafii:
Ks. Michał Warchoł

Wikariusz:
Ks. Marcin Rębiś

Parafialne konto bankowe:

Bank Pekao S.A. - nr konta:
 02 1240 2412 1111 0000 3611 6476
 

Kancelaria Parafialna:
czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach: 8.00 - 9.00 i 16.30 - 17.00

Msze Święte:
w dni powszednie:  o godz. 7.00 i 18.00
w niedziele i święta:  o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00
w święta zniesione:  o godz. 7.00, 9.00 i 18.00
     
Nabożeństwa:
w dni powszednie:  o godz. 17.15
w niedziele:  o godz. 16.30

Odpusty:
Św. Wojciecha  -  23 kwietnia
Matki Bożej Bolesnej  -  15 września

Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu:
sobota przed III Niedzielą Adwentu

Rekolekcje:
Adwentowe  -  przed III Niedzielą Adwentu
Wielkopostne  -  przed V Niedzielą Wielkiego Postu

Kaplica w Nasiłowie:
Msza Święta w niedziele o godz. 15.00
 
 
 
 
 


Wykaz dokumentów
potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest
    • akt urodzenia dziecka (odpis)
    • data i miejsce ślubu kościelnego rodziców
    • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)
    • zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary
     

Bierzmowanie
    • metryka chrztu
    • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji
    • w przypadku osób starszych - świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej
    

Pierwsza Komunia Święta
    • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo
    • aktualne, tj. z datą do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
    • dowody osobiste
    • ostatnie świadectwo katechizacji
    • świadectwo bierzmowania (jeżeli nie ma wpisu na metryce chrztu)
    • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
    • zaświadczenie z Urzędu Stanu  Cywilnego (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał  za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy) lub akt  ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny
       

Pogrzeb katolicki
    • akt zgonu
    • zaświadczenie o udzieleniu  sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza  parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści