Schola - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści
SCHOLA PARAFIALNA
  

Schola  liturgiczna pełni ważną rolę w zgromadzeniu liturgicznym. Dokumenty  soborowe tak o niej mówią: „Do niej bowiem należy troska o poprawne,  zgodne z różnymi rodzajami śpiewu, wykonywanie właściwych im części  liturgii oraz wspomaganie czynnego uczestnictwa wiernych przez śpiew w  liturgii. Obecność scholi w liturgii i to nie tylko „od wielkiego  święta”, ale w każdą niedzielę ukazuje bogactwo i różnorodność posług i  zaangażowania wiernych w sprawowanie liturgii. Przede wszystkim schola  powinna wykonywać śpiewy dla nich przeznaczone, następnie powinna  podtrzymywać śpiew wiernych, może też śpiewać pieśni na przemian z ludem  (np. wierni refren, schola zwrotki), uczyć nowych pieśni, śpiewać  pieśni trudne i wielogłosowe”.

Sama nazwa schola wywodzi się od  założonej przez papieża Grzegorza I Wielkiego szkoły śpiewaków (schola  cantorum), służącej nauce wykonania chorału gregoriańskiego. Wraz ze  zmianami w kulturze muzycznej śpiew jednogłosowy został z czasem  zastąpiony wielogłosowością. Obecnie scholą nazywa się zespół wokalny  tworzony przez osoby związane z parafią, którego zadaniem jest pomoc w  inicjowaniu i podtrzymywaniu śpiewu podczas liturgii.

Zdolności  muzyczne, podobnie jak językowe czy matematyczne, są rozłożone w ten  sposób, że najwięcej jest osób przeciętnie uzdolnionych, natomiast  bardzo mało jest i tych genialnych, i tych wybitnie niezdolnych. By  śpiewać w scholi nie potrzeba wybitnych zdolności muzycznych. Konieczne  jest za to, by członkowie zespołu lubili śpiewać i chcieli to robić na  chwałę Bożą. Śpiewanie w scholi jest ponadto pracą zespołową i każdy ma  możliwość podzielić się z innymi tym, czym go Pan Bóg najhojniej  obdarował, czy to będzie piękna barwa głosu, czy też jego donośność, czy  to będzie poczucie rytmu, pamięć muzyczna, ale też i dowcip, miłe  usposobienie. Każdy z nas został obdarzony rozmaitymi talentami w różnym  stopniu i ważne jest, ażeby otrzymane dary dobrze spożytkować.

Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści