Rycerze Kolumba - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści

Rycerze Kolumba

WSPÓLNOTY
RYCERZE KOLUMBA
2 października 1881 roku, mała grupka mężczyzn spotkała  się w piwnicy Kościoła Najświętszej Marii Panny na alei Hillhouse w New  Haven, stanie Connecticut. Z inicjatywy proboszcza, 29-letniego księdza Michaela McGivneya,  mężczyźni ci założyli stowarzyszenie bratnie, które później stało się  największą w świecie katolicką, rodzinną organizacją bratnią. Znajdowali  oni siłę w solidarności, poczucie bezpieczeństwa w jednomyślności  i wspólnemu oddaniu się świętej sprawie: przysięgali bronić swojej  ojczyzny, rodziny i wiary…
Łączył ich ideał Krzysztofa Kolumba, odkrywcy Ameryk, który przywiózł chrześcijaństwo do Nowego Świata.
Jedną z ich pierwszych inicjatyw była skuteczna obrona wdowy przed odebraniem jej dzieci przez ówczesny sąd.
Osiągnęli swój cel, gdy 29 marca 1882 roku została zalegalizowana organizacja Rycerzy Kolumba. To byli pierwsi Rycerze Kolumba.
Kamieniem węgielnym działalności Zakonu Rycerzy Kolumba jest  jego wierność Kościołowi Katolickiemu i jego misji. Zakon przekazuje  miliony dolarów dla działalności Kościoła na wszystkich szczeblach,  a członkowie przepracowują społecznie miliony godzin w służbie Kościoła.
 • Ochrona ludzkiego życia
  Jako Rycerze Kolumba jesteśmy powołani do obrony godności każdej istoty  ludzkiej w każdym stadium rozwoju i do wspólnego budowania kultury życia  i cywilizacji miłości.W toczącej się walce o prawa dla nienarodzonych  dzieci i osób starszych, członkowie Rycerzy Kolumba, ich rodziny  i wszyscy obrońcy życia dążąc do zmiany prawa, muszą jednocześnie dążyć  do zmiany ludzkich serc. W swojej działalności niosąc pomoc kobietom  w ciąży i otaczając troską osoby niepełnosprawne i starsze, muszą  jednocześnie świadczyć o niesprawiedliwości aborcji, badań  nad embrionalnymi komórkami macierzystymi, eutanazji i samobójstwa  w asyście lekarza.
  Każde życie jest święte od momentu poczęcia do naturalnej śmierci!
 • Działalność charytatywna Zakonu
  Zaangażowanie społeczne, w duchu wartości chrześcijańskich, jest  wyróżniająca cechą Rycerzy Kolumba, którzy swoje talenty i czas  poświęcają służbie Kościołowi, lokalnej wspólnocie, rodzinie, młodzieży  i braciom Rycerzom.
  Sukces działalności społecznej można przypisać między innymi temu,  że Najwyższa Rada nie narzuca programów . Wszystkie inicjatywy są  oddolne, zaproponowane przez członków i są odpowiedzią na potrzeby  lokalnej wspólnoty.
 • Poparcie dla Kościoła
  Od momentu założenia w 1882 roku, jednym z głównych zadań Rycerzy  Kolumba było wspieranie Kościoła Katolickiego. Rycerze Kolumba służą  Kościołowi w wieloraki sposób: od sponsorowania odnowy fasady Bazyliki  Świętego Piotra w Rzymie, po pomoc w lokalnych parafiach.
 • Rycerze Kolumba w Polsce
  Rycerze Kolumba rozpoczęli swoją działalność w Polsce w roku 2006. Rada  Dyrektorów Rycerzy Kolumba, na posiedzeniu w dniach 4-6 lutego 2011 r.,  podjęła decyzję, aby uczynić Polskę Radą Stanową. Pierwsza konwencja  stanowa, gdzie ukonstytuowała się Rada Stanowa oraz wybrano Delegata  Stanowego, odbyła się w dniach 20-22 maja 2011 roku w Częstochowie,  natomiast uroczyste wprowadzenie na urząd w Sanktuarium Bożego  Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w dniu 25 czerwca 2011 roku.  Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.rycerzekolumba.com
 • Rycerze Kolumba w naszej parafii.
  W naszej parafii przy kościele św. Wojciecha Bractwo Rycerzy Kolumba  spotyka się w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 19.00.
 Kto może zostać Rycerzem Kolumba?
 • Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli  18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności  ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza,  że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego  w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami  Kościoła Katolickiego, a także może przystępować do Sakramentów  Świętych.
Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści