Caritas - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści

Caritas

WSPÓLNOTY
PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Caritas to miłość, określony rodzaj miłości - miłość bratnia, podnosząca, wspierająca, akceptująca.
Do takiej miłości - pomocy względem wszystkich potrzebujących,  ubogich i słabych - bez oglądania się na rasę, wyznanie, narodowość czy  stopień winy - wzywa i uzdalnia chrześcijan Jezus Chrystus.
Miłość tak pojęta nie może nie stawiać wspieranemu nieodzownych  wymagań, a nierzadko też obyć się bez profesjonalnych umiejętności.
Jednak pierwsze w kolejności i hierarchii pozostaje proste otwarcie na potrzebującą siostrę lub brata.
Parafialne Zespoły Caritas powołuje Dyrektor Caritas na prośbę  miejscowego Proboszcza. Dokumentem regulującym zasady powoływania i  funkcjonowania PZC jest Statut ,,Caritas Parafii’’ w Diecezji Radomskiej  zatwierdzony 28 lutego 2001 roku przez Biskupa Radomskiego Jana  Chrapka.

Obecnie przy Caritas Diecezji Radomskiej istnieje 105 Parafialnych Zespołów Caritas, których funkcjonowanie niewątpliwie  wpisuje się w działalność diecezjalnej Caritas, realizującej główny cel w  postaci niesienia pomocy osobom najbardziej potrzebującym.

Zadaniem  Parafialnych Zespołów Caritas jest zatem działalność charytatywna w  parafii, polegająca na bezinteresownej posłudze tym, którym potrzebna  jest pomoc i wsparcie.

Działalność Parafialnych Zespołów Caritas  polega m.in. na prowadzeniu punktów pomocy rzeczowej, dystrybucji  żywności w ramach Programu PEAD, przygotowywaniu paczek żywnościowych,  prowadzeniu punktów poradnictwa, świetlic parafialnych, organizowaniu  letniego i zimowego wypoczynku dla dzieci z najuboższych rodzin,  prowadzeniu jadłodajni, zbiórek żywności, organizowaniu festynów -  pozyskując w ten sposób środki dla najuboższych i najbardziej  potrzebujących mieszkańców parafii, organizowaniu zbiórek dla osób  chorych i niepełnosprawnych z terenu parafii, aktywnym włączaniu się w  akcje diecezjalne i ogólnopolskie itp.
Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści