Domowy Kościół - Parafia Góra Puławska

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Przejdź do treści

Domowy Kościół

WSPÓLNOTY
CZYM JEST DOMOWY KOŚCIÓŁ?
Domowy  Kościół powstał z inicjatywy jego założyciela, sługi Bożego ks. prof.  Franciszka Blachnickiego w 1973 roku, jako gałąź rodzinna Ruchu  Światło-Życie. Ruch Światło-Życie jest jednym z ruchów odnowy Kościoła  według nauczania Soboru Watykańskiego II. Gromadzi ludzi różnego wieku  i powołania: młodzież, dzieci, dorosłych, jak również kapłanów,  zakonników, zakonnice, członków instytutów świeckich oraz rodziny  w gałęzi rodzinnej, jaką jest Domowy Kościół (DK).
Domowy Kościół jest małżeńskim ruchem świeckim w Kościele, łączącym  w sobie charyzmaty Ruchu Światło-Życie oraz międzynarodowego ruchu  małżeństw katolickich Equipes Notre Dame (END) – Wspólnoty Matki Najświętszej.
Domowy Kościół ułatwia małżonkom otwarcie się na siebie i innych,  pomaga we wzajemnym zrozumieniu się. Pozwala na uzmysłowienie sobie,  czym naprawdę jest miłość małżeńska, jak można i trzeba ją przeżywać,  jak pokonywać codzienne trudności i pokusy, by żyjąc w małżeństwie  osiągnąć świętość. Pojedynczemu małżeństwu trudno by było wytrwać na  drodze do świętości. Dlatego małżeństwa pragnące realizować tę drogę  łączą się w grupy nazywane kręgami (w skład kręgu wchodzi 4-7 małżeństw)  spotykających się raz na miesiąc, by modlić się, dzielić się ze sobą  doświadczeniami wiary i pomagać wzajemnie we wszystkich problemach  małżeńskich i rodzinnych. Jedność małżeńska i rodzinna budowana jest  między innymi poprzez uczestnictwo w rekolekcjach ewangelizacyjnych,  formacyjnych, tematycznych oraz wakacyjnych oazach rodzin. Uczestnicy  przeżywają osobową relację z Chrystusem, przyjmując Go do swego życia  przez słowa Pisma Świętego, według którego starają się odtąd żyć.  Obecnie w Polsce Domowy Kościół istnieje w każdej diecezji. Liczy ponad 2  500 kręgów i skupia ponad 12 000 małżeństw. Kręgi DK działają także na:  Litwie, Białorusi, Ukrainie, Czechach oraz w Australii, w Kanadzie  i USA.
Domowy Kościół (czasem nazywany także „Oazą Rodzin”) tworzymy również  w naszej parafii.

Cele Domowego Kościoła
Domowy  Kościół ma pomóc małżonkom w głębokim zjednoczeniu między nimi i ich  obojga z Bogiem. To wspólne dążenie małżonków do zrealizowania jedności  nosi miano duchowości małżeńskiej, która stanowi o specyfice tego ruchu.
Domowy Kościół stawia za cel urzeczywistnienie soborowej wizji  rodziny – Kościoła domowego. Według nauki Soboru powstaje on dzięki  łasce Bożej i odpowiedzi na nią ludzi wierzących, którzy dążą do  głębokiej wspólnoty życia i miłości opartej o  zawierzenie Bogu przez  życie sakramentalne ofiarę życia i modlitwę. Podstawową i niczym nie  zastąpioną komórką Kościoła jest rodzina chrześcijańska, mały domowy  Kościół.
W DK rodzice uczą się jak przy pomocy słowa i przykładu być dla swych  dzieci pierwszymi zwiastunami wiary. Rodziny DK tworzą apostolat  świeckich w Kościele, ewangelizują swoją postawą i dobrym przykładem,  troszczą się o potrzeby bliźnich tak materialne jak i duchowe. Włączają  się w różne formy działalności społecznej.
Rodziny DK służą wspólnocie parafialnej i czują się za nią  współodpowiedzialne. Małżeństwa są dla siebie wsparciem i pomocą  w różnych sytuacjach życiowych. Tworzą jedną wspólną rodzinę.  Podstawowymi metodami i środkami służącymi budowaniu DK w rodzinach są:  modlitwa osobista, małżeńska, rodzinna oraz regularne rozważanie Słowa  Bożego, które winno kształtować życie i podstawy całej rodziny. Ważną  pomocą w dążeniu do świętości jest również dialog małżeński, czyli  rozmowa małżonków o wszystkich sprawach rodziny ze świadomością  obecności Chrystusa. Nad prawidłowym realizowaniem celów DK czuwa kapłan  – moderator.

Ksiądz Franciszek Blachnicki
Założycielem  Ruchu Światło-Życie jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (ur.  24.03.1921, zm. 27.02.1987). Mało kto ma świadomość, że Sługa Boży  Franciszek był jednym z najbardziej i najdłużej szykanowanych duchownych  w PRL. Obiektem zainteresowania UB stał się już w latach 50., gdy  odważnie upominał się o prawa wygnanych z Katowic biskupów i rozpoczął  pracę z ministrantami i młodzieżą.
W 1957 roku stworzył Krucjatę Wstrzemięźliwości, która zajęła się  walką z plagą pijaństwa, niestety ponownie zbierającą coraz większe  żniwo. Kiedy w sierpniu 1960 r. władze zlikwidowały centralę Krucjaty,  Sługa Boży Franciszek opracował memoriał, w którym opisał wszystkie  szykany. W marcu 1961 r. został aresztowany. Ksiądz Blachnicki  rozpoczynał swe dzieło z grupą kilkunastu ludzi.
W 1973 roku powstał Domowy Kościół jako kontynuacja formacji  młodzieżowej i gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie. W 1985 r. w oazach  uczestniczyło już ponad 85 tys. młodzieży.
Dzieło ks. Blachnickiego odmieniło polski Kościół. Słowa, które  wypowiedział Jan Paweł II o Ruchu Światło-Życie w czasie ostatniej  pielgrzymki do ojczyzny, są jedyne i niepowtarzalne: Dziękuję Bogu  za ten Ruch, który przyniósł tyle błogosławionych owoców w sercach  młodzieży  w minionych trudnych latach, a i dziś stanowi prężne  środowisko duchowego rozwoju młodzieży i rodzin. Kochani oazowicze...  jestem z Wami w moich modlitwach i serdecznych  myślach.
 

MAŁŻONKOWIE
  • Nie bądźcie nieczuli na wezwanie świętego papieża Jana Pawła II.
  • Wyjdźmy naprzeciw naszym potrzebom życia religijnego w małżeństwach i rodzinach. Idźmy za Chrystusem!
Jeżeli chcecie:
  • pogłębić swoją duchowość małżeńską;
  • pogłębić wiarę i wiedzę religijną;
  • uczyć się jak być dla swoich dzieci najlepszymi wychowawcami i wymieniać się wzajemnie doświadczeniami w ich wychowywaniu;
  • skorzystać z rekolekcji rodzinnych, połączonych z wypoczynkiem w różnych regionach kraju
zapraszamy do wspólnoty rodzin Domowego Kościoła.
Modlitwa za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego
Boże, Ojcze Wszechmogący, dziękujemy Ci za Twojego kapłana Sługę Bożego Franciszka, którego w niezwykły sposób obdarzyłeś łaską wiary konsekwentnej, tak iż swoje życie oddał niepodzielnie na Twoją służbę. Dziękujemy Ci za to, że pozwoliłeś mu gorąco umiłować Twój Kościół i zrozumieć, że najgłębszą zasadą jego żywotności i płodności jest oblubieńcze oddanie siebie w miłości Twojemu Synowi, na wzór Niepokalanej, Matki Kościoła. Dziękujemy Ci również za to, że przez tego kapłana wzbudziłeś na polskiej ziemi Ruch Światło-Życie, który pragnie wychowywać swoich uczestników do posiadania siebie w dawaniu siebie i w ten sposób przyczyniać się do wzrostu żywych wspólnot Kościoła. Bądź uwielbiony, Boże, w Słudze Bożym księdzu Franciszku, w jego życiu i dziele, i racz wsławić swoje Imię, udzielając mi przez jego wstawiennictwo łaski .................... o którą najpokorniej proszę. Amen.
Copyright © 2020 Parafia Św. Wojciecha w Górze Puławskiej
Wróć do spisu treści